Автоматичний аналіз якості сперми

30.09.2015

analizspПоширеність неплідності в останні роки набуває характеру епідемії. За даними ВООЗ кожна четверта-п’ята людина в світі страждає на безпліддя. В Україні, за різними оцінками, проблеми з народженням дитини мають від 7 до 20 % партнерських пар.  Частка чоловічого безпліддя у загальній кількості випадків неплідності за даними різних авторів становить від 40 до 50%. Показники якості сперми в загальній популяції за останні десятиліття зменшилися в 4 рази. Так, в 70-х роках ХХ століття нормою вважалася концентрація сперматозоїдів 60 млн/мл, а на сьогодні цей показник становить 15 млн/мл. Така ситуація свідчить про дедалі гірший потенціал фертильності чоловіків і вказує на важливість діагностики чоловічого безпліддя. Основним інструментом в оцінці чоловічої фертильності досі є лабораторний аналіз сперми – спермограма.
Зі спермограми слід починати при відсутності вагітності у шлюбі, триваючому більше одного року при регулярних статевих контактах без контрацепції (визначення ВООЗ). При плануванні вагітності необхідність спермограми полягає у виявленні можливих порушень в чоловічій спермі завчасно. Таким чином, вже на етапі планування можна запобігти цілий ряд ускладнень вагітності, пологів, деякі аномалії і вади розвитку майбутньої дитини.
У переважній більшості клінік нашої країни дослідження сперми виконуються так званими «ручними» методами з використанням мікроскопа. Ці методи мають ряд недоліків. Показано, що визначення найбільш важливих параметрів (рухливість, морфологія), проведене одночасно кількома лікарями, лабораторіями, або одним лікарем при багаторазовому повторному аналізі, мають значні розбіжності, навіть при використанні одного протоколу і однотипного устаткування. Причому розбіжності в результатах особливо великі при дослідженні рухливості і морфології сперматозоїдів. Причин цьому декілька. По-перше, в протоколах немає достатньо чітких критеріїв оцінки рухливості і морфології, а наявні носять розпливчастий характер (наприклад, терміни «швидке», «повільне» рух стосовно до рухливості, або «овальна», «велика» – в описі морфології головки сперматозоїда і т.п.), що дозволяє різне трактування і суб’єктивізм в оцінках. Складність введення об’єктивних критеріїв метрологічної оцінки обумовлена особливостями людського сприйняття. По-друге, незважаючи на існування єдиного протоколу складно стандартизувати таку процедуру, як, наприклад, підрахунок рухливості, коли в одному полі зору знаходиться велика кількість об’єктів. Про яку об’єктивність аналізу може йти мова, якщо лікарю скажімо при концентрації сперматозоїдів 50 млн/мл, необхідно аналізувати порядку 30-40 рухомих об’єктів одночасно? У цьому випадку, залежно від концентрації уваги лікаря на одній з категорій сперматозоїдів можливо завищення цієї категорії (похибка ця зростає при підвищенні концентрації клітин або підвищенні їх рухливості). По-третє, самі протоколи допускають різні варіанти використання лабораторної техніки (наприклад, в протоколі ВООЗ пропонується використовувати на вибір кілька типів рахункових камер, кілька варіантів способів забарвлення сперматозоїдів), що, незважаючи на приблизну однотипність, вносить додаткові похибки. Не можна не враховувати той факт, що висока похибка дослідження не тільки тягне за собою постановку помилкового діагнозу, але й може мати серйозний вплив на психіку пацієнта.
Виходячи з вищесказаного при діагностиці чоловічого безпліддя, і особливо при моніторингу лікування пацієнтів, актуальною є задача підвищення точності та об’єктивності дослідження сперми. Єдине рішення цієї задачі – автоматизація підрахунку сперматозоїдів. Центр з профілактики та боротьби із СНІДом проводить аналіз якості сперми на автоматичному аналізаторі SQA-V з 2007 року. Належний діагностичний рівень та якість лабораторних  досліджень тут забезпечують досвідчені фахівці.
Автоматичні аналізатори якості сперми SQA-V практично повністю замінили мануальні методи аналізу в більшості західних лабораторій. Аналізатори SQA-V – це високопродуктивні аналітичні прилади, створені із застосуванням останніх досягнень електронної оптики, відео мікроскопії та програмного забезпечення. Вони дозволяють досить швидко (протягом 75 секунд з урахуванням роздруківки та архівування результатів) і з високою точністю (оскільки при визначенні показників аналізу вимірам піддаються десятки тисяч клітин) визначити 17 показників якості зразка сперми.
За допомогою вмонтованої відеокамери є можливість записати результати досліджень на диск, що дає змогу порівняти результати досліджень та переглянути їх в разі необхідності.