Етапи формування служби

myronukНа виконання Указу Президента України від 28 червня 2001 року №741 «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом», постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року №790 «Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки», відповідно до рішення вісімнадцятої сесії ІІІ скликання від 11 січня 2002 року №379, наказом управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації від 27 червня 2002 року в м. Ужгороді було створено обласний Центр з профілактики та боротьби із СНІДом. Головним ініціатором створення регіонального Центру стало управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Історія розвитку служби протидії СНІДу в Закарпатській області та зокрема самого Центру з профілактики та боротьби із СНІДом  недавня. З 2002 року максимальні зусилля були зосереджені на облаштуванні матеріально-технічної бази та створенні кадрового ядра Центру. У 2003 році в Центрі з’явилися перші працівники: лікар-інфекціоніст, лікар-психотерапевт, соціальний працівник, лікар-лаборант, лікар-дерматовенеролог, лікар-епідеміолог, лікар-акушер-гінеколог, лікар-методист.

Сьогодні Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом складається з таких  підрозділів: адміністративно-господарської частини, амбулаторно-поліклінічного та лабораторного відділень, відділу профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідмоніторингу і регіонального центру моніторингу та оцінки. Кожна структурна одиниця відповідає за окремі  напрямки  роботи.  Але наразі багато чого змінилося.

Першими кроками стали збір інформації з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу в області, її аналіз, розробка стратегічних напрямків роботи в майбутньому, багаторазові відрядження працівників з метою набуття досвіду роботи у ВІЛ-сервісній галузі, закладання основ служби в нашій області.

Найпершим в повному обсязі був укомплектований працівниками відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідмоніторингу. З 2003 року в ньому працюють лікар-методист, лікар-епідеміолог, соціальний працівник та медичний статистик. Вже з перших днів працівники не тільки аналізували епідемічну ситуацію, а й розробляли проекти та інформаційно-освітні програми за сучасними технологіями, спрямовані на профілактику ВІЛ/СНІДу серед уразливих груп населення,  готували інформаційно-аналітичні матеріали, проводили круглі столи із представниками державних та громадських установ і організацій, організовували прес-конференції  для   засобів масової інформації з висвітлення питань діяльності Центру у галузі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Вони створили своєрідний регіональний інформаційно-ресурсний центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, який  надає інформаційну підтримку особам та організаціям, зацікавленим у проведенні  заходів, спрямованих на протидію епідемії.

З 2003 року почав свою роботу перший штат співробітників лабораторії в кількості  3 осіб – лікар-лаборант, середній лаборант та молодша медична сестра. Основним завданням лабораторії на той час була діагностика ВІЛ-інфекції та опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД. Цю задачу було успішно реалізовано вже в перший рік роботи відділення. За цей період було повністю завершено реконструкцію та оснащено сучасним обладнанням лабораторію, доукомплектовано штати. На сьогоднішній день – це сучасна лабораторія, обладнана високотехнологічним обладнанням та укомплектована висококваліфікованим персоналом, яка успішно працює для забезпечення населення області якісними та достовірними аналізами.

Не менш складну історію становлення пройшло і амбулаторно-поліклінічне відділення. Хоча, вже з самого початку в його складі працювали одразу 4 лікарі: інфекціоніст, акушер-гінеколог, дерматовенеролог та психотерапевт. Згодом до професійної команди приєдналися педіатр та фтизіатр. Перші кроки лікарів були нелегкими, адже раніше вони були просто спеціалістами в своїй галузі, а тепер їм прийшлося займатися зовсім новою проблемою. Більше того, їм навіть не було з ким порадитися, адже раніше такої структури, як  Центр, просто не існувало.  Та, не дивлячись на труднощі, їм вдалося налагодити механізм надання кваліфікованої допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, представникам уразливих до інфікування ВІЛ груп населення. Тепер в цьому відділенні забезпечуються всі необхідні консультативні та лікувально-діагностичні заходи, спрямовані на призупинення поширення ВІЛ-інфекції серед населення області та сповільнення прогресування захворювання у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

При невеликій кількості ВІЛ-інфікованих в області в повній мірі вдається забезпечити їх максимальною лікувально-діагностичною допомогою:

а) На сьогоднішній день антиретровірусною терапією охоплені всі ВІЛ-інфіковані особи, які такого лікування потребують згідно чинних в Україні клінічних протоколів.
б) Активною диспансеризацію охоплені близько 80% ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перебувають на диспансерному обліку. Інші 20% недосяжні через їх відсутність на території області, що пов’язано з трудовою міграцією в інші регіони України або за кордон.
в) Всі ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД мають доступ до визначених клінічними стандартами обстежень, необхідних для моніторингу протікання захворювання та ефективності антиретровірусної
г) Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини в області залишається одним з найнижчих у країні.

У 2007 році на базі Центру з профілактики та боротьби із СНІДом створено вперше в Україні за кошти обласного бюджету відділ моніторингу і оцінки, який на сьогоднішній день перейменований у регіональний центр моніторингу і оцінки. Спочатку в ньому працювали лише лікарі – методист та епідеміолог. Вони здійснюють моніторинг та проводять аналіз ефективності заходів в області  згідно затверджених регіональних показників моніторингу і оцінки ефективності діяльності у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу. Завдяки введенню з 2010 року до штату Центру МІО посади економіста в області запроваджено нову систему фінансового моніторингу, яка дає можливість відстежувати потоки коштів, що використовуються для фінансування заходів від джерела фінансування до точки призначення, тобто до кінцевого споживача товарів та послуг, та дозволяє аналізувати, коригувати активності та перерозподіляти фінансування на найбільш актуальні напрямки. Перевагами створення та організації роботи центру моніторингу і оцінки  в області, безперечно, стали вдосконалення процесу реалізації програмних заходів, ефективніше використання ресурсів, створення баз даних та надання інформації всім зацікавленим сторонам, оцінка якості роботи всіх виконавців.

Є у нашої регіональної служби протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу і особливі здобутки, про які ми на постійній основі інформуємо на шпальтах нашої веб-сторінки в мережі Інтернет та в соціальних мережах, періодичних друкованих виданнях.

У взаємодії з громадською організацією ЗОБФ «Закарпаття проти СНІДу» Центр реалізовував гранти, які були надані МБФ «Відродження», ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД в Україні», МБФ «Всеукраїнський Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», БО «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону», Нідерландськими благодійними фондами для Центральної та Східної Європи, ПРООН та іншими донорськими організаціями. Робота в цих проектах була спрямована на: розвиток системи зменшення шкоди в регіоні; створення інформаційно-ресурсного центру з питань ВІЛ/СНІДу;
впровадження нових технологій первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед молоді, загального населення та національних меншин; розвиток системи лідерства в сфері протидії ВІЛ/СНІДу;
забезпечення доступу дискордантних пар до послуг із реалізації репродуктивних прав ВІЛ-інфікованих та інших актуальних напрямках роботи з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

На сьогодні колектив закладу налічує 50 осіб. Повноцінно функціонують 5 структурних підрозділів, в яких працюють 18  лікарів, 4 медичні сестри, 11 лаборантів, 2 соціальні працівники та інші фахівці. В закладі працюють 5 кандидатів медичних наук. Протягом функціонування Центру з профілактики та боротьби із СНІДом керівник закладу та медичні працівники були нагороджені цілою низкою відзнак – Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Почесними грамотами та грамотами, подяками Закарпатської обласної державної адміністрації, обласної ради та управління охорони здоров’я.